Μήνυμα του Πατριάρχη στον Μητροπολίτη Βελγίου
Άρχων (8144 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Μήνυμα του Πατριάρχη στον Μητροπολίτη Βελγίου

Ἱερώτατον 
Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, 
Εἰς Βρυξέλλας. 
Ἐκφράζομεν βαθεῖαν συμπάθειαν Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί τῷ εὐσεβεῖ ποιμνίῳ αὐτῆς διά τά σημερινά τραγικά συμβάντα ἐν Βρυξέλλαις καί προσευχόμεθα εἰς τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης Κύριον τόσον διά τά θύματα καί τούς οἰκείους αὐτῶν ὅσον καί διά τήν ἐπικράτησιν παγκοσμίως τῆς λογικῆς, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης. 
Ἀδελφικῶς ἐν Χριστῷ 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Φως Φαναρίου