Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο Υπουργός Περιβάλλοντος (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (7718 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο Υπουργός Περιβάλλοντος (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Ὡσαύτως ἐγένετο λόγος διά τήν περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Κύπρον, διά τάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἐκκλησίας καί  τῆς Πολιτείας τῆς Κύπρου καί διά τήν προσφάτως ἐπανιδρυθεῖσαν Ἐξαρχίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Κύπρον.

Κατά τήν λῆξιν τῆς συναντήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε  τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην  καί ἐζήτησε τάς εὐλογίας Αὐτοῦ διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ἰσραήλ καί  ἐσυνέχισε τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων