Η εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (9579 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 6ην/19ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ εἰς οὐρανούς ἀναληφθείς Κύριος ἀπέστειλε παρά τοῦ Πατρός, τήν πεντηκοστήν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ ἡμέραν, τό Πνεῦμα Αὐτοῦ τό Ἅγιον καί ἐφώτισεν τούς Ἁγίους Αὐτοῦ μαθητάς καί ἀποστόλους καί ἐλάλησαν εἰς ξένας γλῶσσας τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καί ἐκήρυξαν εἰς τά συγκεντρωθέντα πλήθη καί ἀπετέλεσαν τήν πρώτην Ἐκκλησίαν ἐπί τοῦ Ὑπερῴου εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.
Τό θαυμαστόν γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ της Ἀναστάσεως καί διά Θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ἱερουργούντων, ὦν προηγεῖτο ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανίερου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί προσευχομένου ἐν βαθείᾳ κατανύξει λαοῦ τοῦ Κυρίου, ἐξ ἐντοπίων καί ἐκ προσκυνητῶν ἐξ Ἐλλάδος, Ρουμανίας καί Ρωσίας.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας, ἔνθα ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐχαί τῆς Πεντηκοστῆς ὑπό τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως καί τῶν συλλειτουργούντων αὐτῷ ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, καθ’ ἥν ὥραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως συγχρόνως ἐτελεῖτο ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Τούτων πάντων ληξάντων, ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς τῆς ἑορτῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος ηὐχήθη πλούσιον τόν φωτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς πάντα μετέχοντα εἰς τήν ἑορτήν.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *