Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Τέρενς Κουίκ (ΦΩΤΟ)
Άρχων (7718 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Τέρενς Κουίκ (ΦΩΤΟ)

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Αὐγούστου 2016, ὁ κ. Τέρενς Νικόλαος Κουΐκ, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου Μεϊμάρη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τάς ἑορτάς τῶν Ἐγκωμίων καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τήν 14ην-15ην / 27ην-28ην Αὐγούστου 2016.

Τόν κ. Κουΐκ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Κουΐκ περί τῆς ἐπικρατούσης διαθρησκειακῆς καταστάσεως εἰς Ἱεροσόλυμα, περί τοῦ ἐξισορροπητικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου καί περί τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου, τῇ προσωπικῇ συμπαραστάσει τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐργασιῶν καί δωρητῶν διά τήν ἐπιτέλεσιν αὐτοῦ .

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Κουΐκ, ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει καί ἐπί τῇ συμμετοχῇ αὐτοῦ εἰς τούς ἐν Γεθσημανῇ ἑορτασμούς κατά τήν ἑπομένην καί μεθεπομένην ἡμέραν, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε Ακόμα

Sorry, no posts were found.