Συνέρχεται την Πέμπτη 18 Αυγούστου η Δ.Ι.Σ.
Άρχων (8144 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Συνέρχεται την Πέμπτη 18 Αυγούστου η Δ.Ι.Σ.

Συ­νέρ­χε­ται την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Αυγούστου  2016 η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελλά­δος, της 159ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, για να α­σχο­λη­θεί με θέ­ματα της Ημε­ρη­σίας Δι­α­τά­ξεως.

 

Εκ της Ιε­ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος