Η μνήμη της Αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Ο Άρχων (2839 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η μνήμη της Αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2016, ἤχθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποκεφαλίσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου, εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς ἀπόστασιν βολῆς λίθου νοτίως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τήν μνήμην ταύτην ἄγει πενθίμως ἡ Ἐκκλησία, καθιερώσασα κατ᾽ αὐτήν καί νηστείαν ἄνευ ἐλαίου ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς, ἀναμιμνῃσκομένη τῆς Εὐαγγελικῆς διηγήσεως ὅτι ὁ Ἡρώδης ἐλεγχόμενος ὑπό τοῦ προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου διά τό ὅτι ἐσύναψε πορνικόν δεσμόν μεθ᾽ Ἡρωδιάδος, τῆς γυναικός Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐκάμφθη εἰς τήν ἀπαίτησιν αὐτῆς νά φέρῃ ἐπί πίνακι τήν τιμίαν κεφαλήν τοῦ «μείζονος ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», ὅτε ἐχόρευσεν ἡ θυγάτηρ αὐτῆς Σαλώμη εἰς τήν παράνομον εὐωχίαν τῶν γενεθλίων τοῦ ἀναιδεστάτου Ἡρώδου καί διέταξε τόν σπεκουλάτορα καί ὤ τοῦ ἐγκλήματος καί ἀνοσιουργήματος! ἀπέκοψεν τήν κεφαλήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί ἔφερεν αὐτήν ὡς ὀψώνιον ἐπί πίνακι τοῖς ἀνακειμένοις, (Μάρκ, 6, 14-29).

Διά τήν αἰδέσιμον ἑορτήν ταύτην προεξῆρξεν ἀφ᾽ ἑσπέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς θ. Λειτουργίας τήν πρωΐαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Γάζαν, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, ἐντοπίων Ἱεροσολυμιτῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί προσεκύνησε.

Τήν Πατριαρχικήν καί τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ ἐν ἐπιμελείᾳ καί καλαισθησίᾳ ἀνακαινίζων τήν Μονήν ἡγούμενος καί Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *