Αρμοδιότητα της Δ.Ι.Σ. το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών
Άρχων (8154 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Αρμοδιότητα της Δ.Ι.Σ. το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Νόμος 590/1977):

Ἄρθρον 9.

  1. Ἡ Δ.Ι.Σ., ὡς διαρκὲς διοικητικὸν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας, ἀσκεῖ τὰς κάτωθι ἀρμοδιότητας:

ε) Παρακολουθεῖ τὸ δογματικὸν περιεχόμενον τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Θρησκευτικά