Παρασημοφόρηση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Ο Άρχων (2839 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Παρασημοφόρηση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωΐάν τῆς Τετάρτης, 10ης /23ης Νοεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Μικροῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν ἐκ τῆς Κύπρου προσκυνητήν κ. Σταῦρον Κτωρίδην διά τήν ὁμοῦ μετά τοῦ συνοδεύοντος αὐτόν κ. Χρήστου Παντελῆ προσφοράν αὐτοῦ εἰς Ἁγίας Εἰκόνας καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Σταῦρος Κτωρίδης ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν Μακαριώτατον καί ὑπεσχέθη Αὐτῷ ὅτι θά συνεχίσῃ τήν βοήθειαν αὐτοῦ πρός τόν Πανάγιον Τάφον.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων