Διανομή παιχνιδιών από το Μητροπολίτη Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)
Άρχων (8166 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Διανομή παιχνιδιών από το Μητροπολίτη Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης, 20ῆς Δεκεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη τούς δύο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπου, ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῆς Θείας Ἐπιφανείας, διένειμε στά παιδιά δῶρα καί εὐχήθηκε καταλλήλως.

Οἱ μικροί μαθητές εὐχαρίστησαν τό Σεβασμιώτατο καί εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης γιά τήν ἀπρόσμενη ἐπίσκεψί του ἔψαλαν κάλαντα καί ἐπίκαιρα τραγούδια.

Ι. Μ. Μαρωνείας