Η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης προσέφερε παιχνίδια και τρόφιμα στην Ι. Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)
Άρχων (7771 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης προσέφερε παιχνίδια και τρόφιμα στην Ι. Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Ἡ ἡγεσία καί τό προσωπικό τῆς Γενικῆς Περιφερειακῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, ὡς καί τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Νομοῦ Ροδόπης, μέ ἀφορμήν τάς ἐγγιζούσας ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου προσέφεραν τρόφιμα, ρουχισμό καί παιχνίδια, προκειμένου νά διανεμηθοῦν σέ παιδιά οἰκονομικά ἀσθενῶν οἰκογενειῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐξέφρασε τάς προσωπικάς εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν συμπαράστασιν τῶν Ἀστυνομικῶν εἰς τό ὅλο κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί εὐχήθηκε εἰς ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν Ὑπαλλήλων καί τῶν Διευθύνσεων ὑγιείαν καί δύναμιν καί κατά τό προσεχές ἔτος 2017 καί πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν καί ἐνίσχυσιν.

I. M. Mαρωνείας