Οι επισκέψεις για την εορτή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Ο Άρχων (2839 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Οι επισκέψεις για την εορτή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου 2016/ 9ην Ἰανουαρίου 2017, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀγομένῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων αἱ ἄλλαι Χριστιανικαί Κοινότητες τῶν Ἱεροσολύμων κατά τήν κάτωθι σειράν:

  1. Τήν 9.18 ὥραν π.μ. ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ μοναστική Κοινότης τῶν Φραγκισκανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, ὁμάς πεντήκοντα περίπου μοναχῶν ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῶν π. Φραγκῖσκον Πατόν.

Εἰς προσφώνησιν αὐτοῦ ἀπήντησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε:

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/01/09/29042

  1. Τήν 10.00 π.μ. ὥραν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ὅλαι αἱ ἄλλαι Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι ὑπό τούς Ἀρχηγούς αὐτῶν, ἤτοι τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία, ἡ Λουθηρανική Ἐκκλησία, ἡ Κοπτική Ἐκκλησία, ἡ Αἰθιοπική Ἐκκλησία καί ἄλλαι Χριστιανικαί ὁμάδες μετ᾽ αὐτῶν. Εἰς τάς συντόμους προσφωνήσεις ἑνός ἑκάστου αὐτῶν ἀπήντησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε: http://www.jp-newsgate.net/en/2017/01/09/29038
  2. Τήν 11.00 π.μ. ὥραν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησία τῶν Ἀρμενίων. Εἰς τάς προσφωνήσεις αὐτῶν ἀντεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἴδε: http://www.jp-newsgate.net/en/2017/01/09/29035
  3. Τήν 11.30 π.μ. ὥραν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος.
  4. Τήν μεσημβρίαν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον Ὀρθόδοξοι Κοινότητες αὐτοῦ.

 

Eκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων