Η Ι. Μ. Μαρωνείας προσέφερε κλινοσκεπάσματα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής
Ο Άρχων (2839 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η Ι. Μ. Μαρωνείας προσέφερε κλινοσκεπάσματα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 29ης Μαρτίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη τό Διοικητήριον τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς, ὅπου προσέφερε κλινοσκεπάσματα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀσθενῶν τοῦ Ἱδρύματος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνοδευόμενος ὑπό Κληρικῶν συνεργατῶν του ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχην τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά΄τήν συναντίληψιν καί τήν παροχήν πνευματικῆς καί ὑλικῆς βοηθείας πρός τούς ἐν ἀσθενείᾳ κατακειμένους.

Ἀκολούθως, ὁ φιλάνθρωπος Ἐπίσκοπός μας συνεχάρη τόν Διοικητήν τοῦ Νοσοκομείου, καθώς καί τό ἰατρικόν, νοσηλευτικόν καί διοικητικόν προσωπικόν διά τήν παντοειδῆ προσφορᾶν του πρός ἀνακούφισιν τῶν συνανθρώπων μας.

 

 

Ι. Μ. Μαρωνείας