Κυριακή των Βαΐων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (8125 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Κυριακή των Βαΐων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 26ης Μαρτίου/ 8ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ Βαϊοφόρος, ἤτοι ἡ ἀπό Βηθσφαγῆς, τῆς νοτίου κορυφῆς τοῦ Ὅρους τῶν Ἐλαιῶν, λιτανεία μετά βαΐων καί κλάδων, εὐλογηθέντων ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐν συνεχείᾳ προεξάρξαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ εἰς ἀνάμνησιν τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, «ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἔκραζον Αὐτῷ τό ὡσσανά καί ὑπεδέχθησαν Αὐτόν μετά βαΐων καί κλάδων».

Ἡ μεγάλης συμμετοχῆς λιτανεία αὕτη κατῆλθεν ἀπό τῆς Βηθσφαγῆς διά τῆς κοιλάδος τῆς Γεθσημανῆς καί φθάσασα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἄννης, ἐντός τῶν τειχῶν τῆς Πύλης τοῦ Ἀγίου Στεφάνου, ἀπελύθη.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων