Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον Lee Man–Hee
Ο Άρχων (2839 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον Lee Man–Hee

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀρνεῖται οἱανδήποτε συνεργασίαν ἤ σχέσιν μέ τόν κ. Lee Man – Hee, ἱδρυτήν τῆς οὕτως ἀποκαλουμένης “Shinchonji Church of Jesus, The Temple of Tabernacle of the Testimony” καί ἀποδοκιμάζει τάς ἀντί – Τριαδικάς καί ἐσχατολογικάς διδασκαλίας αὐτοῦ, καθώς καί τόν ἰσχυρισμόν αὐτοῦ ὅτι εἶναι ὁ τελευταῖος γνήσιος προφήτης.

 

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων