Θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Μαντινείας
Άρχων (7713 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Γνωρίζομεν πρός τόν φιλόχριστον Λαόν τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅτι τήν 30ην Αὐγούστου 2017, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἄγει τά Ὀνομαστήριά του ὁΠοιμενάρχης ἡμῶν κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς θά τελέση  Ἑσπερινόν στόν Ἱερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κάτω Ἀσέας καί τήν ἐπαύριον κυριώνυμονἡμέραν τῆς ἑορτῆς θά τελέση τήν Θείαν Λειτουργίαν στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ χωρίου Πάπαρι  Μαντινείας, τόπον τῆς καταγωγῆς καί τῆς γεννήσεώς του.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως