Δράση των Ελλήνων Προσκόπων στο Άγιον Όρος
Άρχων (7725 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Δράση των Ελλήνων Προσκόπων στο Άγιον Όρος

Μια ειδική δράση που περιλαμβάνει προσφορά και εκπαίδευση, θα πραγματοποιήσει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στο Άγιο Όρος. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα τη Σκαπανική στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, στις Καρυές Αγίου Όρους, από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως την
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, με στόχο στο τέλος της δράσης να παραμείνουν στην Ιερά Μονή οι ξύλινες κατασκευές, ως προσφορά του Σ.Ε.Π.

Στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο, θα συμμετάσχουν 25 ενήλικοι άρρενες βαθμοφόροιτου Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, από διάφορες περιοχές της χώρας. Η προαναφερθείσα δραστηριότητα γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Ιεράς Μονής. Αρχηγός της Σχολής και σύνδεσμος του Σ.Ε.Π. με την Ιερά Μονή, είναι ο Εκπαιδευτής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Έφορος Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Θεολόγης.

 

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων