Η νέα Ηγουμένη της Ι. Μονής Ελαιώνος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Άρχων (9188 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η νέα Ηγουμένη της Ι. Μονής Ελαιώνος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν Δευτέραν, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2017, ἡ νέα ἡγουμένη τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς ἐπονομαζομένης τοῦ Ἐλαιῶνος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐπί τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, μοναχή Βαρβάρα, συνοδευομένη ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὔσης ἀπό τινων ἐτῶν εἰς κοινωνίαν μετά τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί ὑπό τῆς κατά σάρκα θυγατρός αὐτῆς, μοναχῆς ὡσαύτως ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἵνα λάβῃ τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτῆς καί τῇ ἐγκαταστάσει αὐτῆς ὡς καθηγουμένης τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς, λόγῳ ἀσθενείας τῆς διατελεσάσης ἄχρι τοῦ νῦν καθηγουμένης.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν καθηγουμένην μοναχήν Βαρβάραν καί ηὐχήθη αὐτῇ καλήν ἡγουμενικήν διακονίαν εἰς τάς τεσσαράκοντα μοναχάς τῆς Μονῆς αὐτῆς ἐν αὐστηρότητι καί διακρίσει πατερικῇ καί ἐν τῇ ταπεινώσει Χριστοῦ, διότι ὁ διάβολος φοβεῖται τόν σταυρόν τοῦ Χριστοῦ, καθ᾽ὅτι ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος ἐταπεινώθη χάριν τῆς σωτηρίας ἡμῶν.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *