Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Άρχων (8128 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό Σάββατον, 15ην / 28ην  Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 διά δοξολογίας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
Ἡ Δοξολογία αὕτη ἀνεπέμφθη εἰς τόν Θεόν ὡς εὐχαριστία πρός Ἐκεῖνον διά τήν βοήθειαν Αὐτοῦ πρός τό γένος ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα αὐτοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ ἐκ τῆς Γερμανικῆς Ναζιστικῆς Κατοχῆς τοῦ 1940 καί ὡς δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τῶν ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί πεσόντων προγόνων ἡμῶν εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα τοῦτον.
Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων, καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Σερβίας, Ρωσίας, Ἐσθονίας, Βουλγαρίας καί ἐντοπίων ἐκ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου καί Ἀραβοφώνου ποιμνίου τῶν Ἱεροσολύμων.
Μετά τήν Δοξολογίαν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων