Ο Μητροπολίτης Κορωνείας στον Άγιο Δημήτριο Ν. Φαλήρου (ΦΩΤΟ)
Άρχων (9172 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο Μητροπολίτης Κορωνείας στον Άγιο Δημήτριο Ν. Φαλήρου (ΦΩΤΟ)

Με την ευκαιρία της ενθρονίςεως της Εικόνος της Παναγίας Οδηγητρίας ( απο την Ι. Μονη Ξενοφώντος,όπου ευρίςκεται η αυθεντική Εικόνα ), ο Σεβαςμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων προσκληθείς από τον Σεβαςμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ,κατά την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Νέου Φαλήρου χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εςπερινό πλαισιωμένος από τον Αρχιμ. Νήφωνα Καπογιάννη, Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπολεως Πειραιώς, τον Πρωτοπρεςβύτερο Ιωάννη Λιακόςταυρο, προϊςτάμενο και τους εφημερίους του Ναού.
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος πήρε αφορμή από τα αναγνώςματα του Εςπερινού,που αναφέρονται στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Αυτή ήταν ένα είδος φορητού Ναού κατά την περιπλάνηςη των Εβραίων στην έρημο. Μέςα σ’ αυτήν ,κατ’εντολήν του Θεού τοποθετήθηκαν οριςμένα ιερά αντικείμενα.Όλα ήσαν προτυπώσεις της Παναγίας. Π.χ. το » χρυσούν θυμιατήριον » προτύπωση της Παναγίας ,που εκράτησε στην γαστέρα της αφλέκτως το πυρ της Θεότητος.
Η Κιβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες του Νόμου.Η Παναγία εκράτηςε τον ίδιο τον Νομοθέτη. Είναι η » θεόμιλος και θεοχώρητος και κοσμοσέβαστος Θεού κιβωτός » ( Ιωαννης Δαμασκηνός ). Και ανέφερε ο Σεβασμιώτατος και τα άλλα ιερά αντικείμενα,που βρίςκονταν στην Σκηνή και ήςαν προτυπώςεις της Παναγίας, ερμηνεύοντας το καθένα.
Κατά την κυριώνυμη ημέρα της εορτής ο Μητροπολίτης Κορωνείας χοροςτάτηςε στον Ορθρο και προεξήρχε της Θ. Λειτουργίας πλαιςιωμένος από τους ιερείς του Ναού.
Στο κήρυγμά του πήρε αφορμή από την αποςτολική περικοπή της ημέρας,που ομιλεί για την πρώτη και δευτέρα Σκηνή. Αργότερα στον Ναό του Σολομώντος υπήρχαν τα Αγια και τα Αγια των Αγίων. Στα Αγια των Αγίων εισήρχετο μια φορά το χρόνο ο Μ. Αρχιερεύς των Ιουδαίων και προσέφερε την Θυσία του Εξιλασμού. Η Παναγία είναι όμως τα όντως Αγια των Αγίων,όπου » εισήλθεν άπαξ ασπόρως και εξήλθεν αφθόρως » ο Μ. Αρχιερεύς Χριστός και προσέφερε την θυσία του εαυτού Του επάνω στον Σταυρό.
Η Παναγία, λοιπόν, είναι τα πραγματικά Αγια των Αγίων και » ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος «, όπως ψάλλουμε στο Κοντάκιο της εορτής.
Όμως και κάθε βαπτισμένος πιστός είναι ναός Θεού » κατά χάριν «. » Υμείς ναός Θεού εστέ ζώντος » ( Β Κοριν. στ, 16 ) τονίζει ο Απ. Παύλος. Και για να μη θεωρηθεί ότι ο Θεός αγιάζει μόνο την ψυχή μας συνεχίζει ο Απόστολος : » ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγ. Πνεύματος εστί » ; ( Α Κόριν. στ, 18 ).
Και επειδή οριςμένοι το αγνοούν αυτό και νομίζουν ότι η Εκκλησία ενδιαφέρεται μονο για την ψυχή μας και αδιαφορεί ή υποτιμά το σώμα,θα ήθελα να διαλύσουμε αυτήν την παρεξήγηση.
Η Εκκλησία τιμά και δεν περιφρονεί το σώμα.
1. Στην διδασκαλία της Εκκλησίας.
α. Στο α’ κεφ. της Αγ. Γραφής ( Π. Δ. ) βλέπουμε, με ανθρωποπαθείς εκφράσεις, την ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού για την δημιουργία του ανθρωπίνου σώματος. Αυτού του σώματος που όσο το ερευνούν οι επιστήμονες μένουν ενεοί,κατάπληκτοι, μπροστά στην τελειότητα της δομής και της λειτουργίας του.

β. Ο Χριστός παίρνει (προσλαμβάνει) όχι μόνο ψυχή, αλλά και σώμα ανθρώπινο. Ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξη, τονίζουν οι Πατέρες,ενώνεται με την Θεότητα, για να ανακαινισθεί και αγιασθεί. «Το γαρ απρόσληπτον, αθεράπευτον » (Κύριλλος Αλεξανδρείας).

γ. Ο Χριστός κατά την επίγεια παρουσία του ενδιαφέρεται όχι μόνο για τις ψυχές, αλλά και για τα σώματα. Θεραπεύει αρρώστους, δίνει το φως σε τυφλούς, χορταίνει πεινασμένους.

δ. Ο Χριστός ανασταίνεται, μετά τον Σταυρό και την Ταφή. Και υπόσχεται την γενική ανάσταση των ανθρώπων, άσχετα με την τελική κατάσταση του καθενός.

2. Στην λατρεία της Εκκλησίας.
α. Η λατρεία μας είναι πνευματική. Όμως συμμετέχει όλο το σώμα, όλες οι αισθήσεις. Όραση (βλέπει τις εικόνες). Ακοή ( ακούει τους ύμνους ). Όσφρηση (οσφραίνεται το θυμίαμα ). Γεύση (όταν κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού). Ακόμη συμμετέχει το σώμα με το σημείο του Σταυρού, την κεφαλοκλισία, την γονυκλισία κ.λ.π.

β. Υπάρχουν μυστήρια σχετικά με το σώμα. Το μυστήριο του Γάμου, που ευλογεί μια ψυχοσωματική σχέση των δύο φύλων. Το μυστήριο του Ευχελαίου,που γίνεται για την υγεία ψυχής και σώματος.

γ. Τιμάμε τα Λείψανα των Αγίων. Γιατί πιστεύουμε ότι η Χάρη του Θεού κατοίκησε στην ψυχή, αλλά και στο σώμα των Αγίων. Αλλά και όλων των κεκοιμημένων τα σώματα τα εναποθέτει η Εκκλησία εν τιμή στον τάφο. Και θεωρεί την καύση βεβήλωση και περιφρόνηση του νεκρού σώματος.

3. Στην χριστιανική ζωή.
α. Τα πάθη είναι ψυχικές καταστάσεις,που όμως επηρεάζουν δυσμενώς και την υγεία του σώματος. Όταν ,λοιπόν,η Εκκλησία μας καλεί να απαλλαγούμε από το μίσος, με την αγάπη, από τον θυμό, με την πραότητα, από την λαιμαργία, με την εγκράτεια, από το άγχος με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού κ.λ.π δημιουργεί τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την υγεία μας.

β. Η Εκκλησία δια μέσου των αιώνων και σήμερα ιδιαιτέρως,με το πλούςιο και πολύπλευρο προνοιακό της έργο,προσπαθεί να διακονήσει παντειοτρόπως τις πολλές υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Εκκλησία τιμά και ευνοεί το σώμα. Βέβαια καταδικάζει την σωματολατρία και υπενθυμίζει το «επιμελού ψυχής, πράγματος αθανάτου».(Μ.Βασίλειος).

Η Παναγία » ο ναός ο έμψυχος της Αγίας δόξης Χριστού,του Θεού ημών » ( Στιχηρόν Εσπερινού ), ας πρεσβεύει για όλους μας,ώστε να παραμένουμε ναοί του Θεού αγιαζόμενοι » ολοτελείς » ( Α Τιμόθ. ε,23 ),με την Χάρη του Θεού και τον αγώνα μας,ώστε να δοξάζουμε τον Θεό » εν τω σώματι ημών και εν τω πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεου » ( Α Κοριν. στ, 20 ), κατέληξε ο Μητροπολίτης Κορωνείας.

Τέλος ο Πρωτοσύγκελλος μετέφερε τις ευχαριστίες του Μητροπολίτου Πειραιώς προς τον Μητροπολίτη Κορωνείας και εκείνος τον παρεκάλεσε να μεταφέρει στον Άγιο Πειραιώς την αγάπη και τις ευχαριστίες του και ευχήθηκε σε όλους την προστασία της Παναγίας (έπονται Mail με φωτό ).

 

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *