Ιερατική Σύναξη στην Ι. Μητρόπολη Ιερισσού (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (9217 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ιερατική Σύναξη στην Ι. Μητρόπολη Ιερισσού (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Σημαντική ἐξελίχθηκε διά τήν πορείαν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας Ἱερισσοῦ ἡ Ἱερατική Σύναξις, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτην 16ην Ἰανουαρίου 2018 εἰς τήν Ἀρναίαν μέ κεντρικόν ὁμιλητήν τόν κ. Δημ. Νικολακάκην καθηγητήν Σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Εἰς τήν ἀρχήν τῆς Συνάξεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος τόνισε τή σημασία τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἀπό τό ὁποῖο βγήκαμε καί τήν πολύτιμον ἐμπειρίαν πού ζήσαμε, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀνακεφαλαίωσιν τῆς Θείας Οἰκονομίας. Βιώνοντας ἐμεῖς οἱ Κληρικοί αὐτές τίς ἑορτές θά μπορέσουμε νά δώσουμε πρός τόν κόσμο τά σημαντικά μηνύματά τους.

Εἰς τήν συνέχειαν καλωσώρισε τόν κ. Νικολακάκην καί τόν παρουσίασε εἰς τούς Ἱερεῖς τῆς Συνάξεως.

Ὁ κ. Καθηγητής παρουσίασε τό ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπό πλευρᾶς τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν νόμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν κειμένων σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Οἱ Ἱεροί Κανόνες τονίζουν τήν ἀποκλειστική εὐθύνη καί ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τήν διαχείρισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

Οἱ πρεσβύτεροι καί οἱ διάκονοι, σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, εἶναι κυρίως ὑπεύθυνοι διά τό φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας. Δέν μποροῦν νά διαχειρισθοῦν τήν Ἐκκλησιαστική περιουσία χωρίς προηγούμενη ἄδεια ἀπό τόν ἐπιχώριο Ἐπίσκοπο.

Κανόνες προβλέπουν οἰκονόμο κληρικό ἀπό τίς τάξεις τοῦ τοπικοῦ κλήρου διά τήν διαχείρισιν τῆς περιουσίας τῆς Ἐπισκοπῆς.
Σύμφωνα μέ τήν κειμένην νομοθεσίαν μέχρι καί τό 2017, ὄργανα ἐλέγχου τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας εἶναι ὁ Μητροπολίτης, τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον καί ἡ Ἱερά Σύνοδος.

Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον ἐπικουρεῖ τό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου εἰς τήν διαχείρισιν τῆς περιουσίας καί τῶν οἰκονομικῶν.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνοριακήν περιουσίαν τήν εὐθύνην ἔχει ὁ Ἐφημέριος καί τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον, μετά ἀπό ἐνημέρωσιν τοῦ Μητροπολίτου καί ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Διά τήν ὁποιανδήποτε οἰκοδομικήν ἐργασίαν εἰς τούς Ναούς καί τάς Μονάς χρειάζεται ὁπωσδήποτε ἄδεια ἀπό τήν ΥΔΟΜ καί τό ΚΕΣΕΑ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί πάντοτε σύμφωνα μέ τήν κείμενην νομοθεσίαν τοῦ ΥΠΕΝ.

Εἰς τήν συνέχειαν ὁ κ. Καθηγητής παρουσίασε τούς τελευταίους κανονισμούς καί συνέστησε τήν μελέτην τους καί τήν προσοχή τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων διά τήν τήρησίν τους διά νά βρισκόμαστε μέσα εἰς τά πλαίσια τῆς νομιμότητος μακριά ἀπό κάθε αὐθαιρεσία καί παρανομία.

Ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος μέ τούς ἱερεῖς καί ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Νικολακάκη γιά τήν συνεισφορά του στήν ζωή τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐνημέρωση τῶν Ἱερέων γιά τό ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τῆς σωστῆς διαχειρίσεώς της.

I. M. Ιερισσού

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *