ΛΟΙΠΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν εἰς τήν Ἱεριχώ, πλησίον τῆς συκομορέας, ἐπί τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν ὁ τελώνης Ζακχαῖος, διά νά ἴδῃ τόν διερχόμενον Κύριον,

Άρχισαν τα όργανα και τα απόνερα της Πανορθόδοξης της Κρήτης από ότι φαίνεται θα μας απασχολούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ προετοιμάζεται μέσω της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου της τον Ιούλιο να απαντήσει στα μηνύματα της

Επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο απέστειλε ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας με ημερομηνία 23 Ιουνίου 2016. Στην Επιστολή εξηγεί γιατί αρνείται να συμμετάσχει στη Σύνοδο και υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις της Συνόδου της Εκκλησίας της Γεωργίας επί των κειμένων της Μεγάλης

Τήν Δευτέραν, 7ην /20ήν Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δι᾽ ἀπόδοσιν εἰδικῆς λατρείας καί τιμῆς πρός τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον κατῆλθεν ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί Ἀποστόλους ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν καί ἐν πνοῇ βιαίᾳ καί

Τήν Κυριακήν, 6ην/19ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ εἰς οὐρανούς ἀναληφθείς Κύριος ἀπέστειλε παρά τοῦ Πατρός, τήν πεντηκοστήν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ ἡμέραν, τό Πνεῦμα Αὐτοῦ τό Ἅγιον καί

Ἡ ἀεροπορική ἑταιρεία Aegean Airlines, ἀνταποκρινομένη εἰς αἴτημα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) διά τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, προσήνεγκεν ἑαυτήν ὡς χορηγόν τοῦ ἔργου προστασίας,

Την ίδια ώρα και υπό το βάρος της διττής ανάγνωσης της δήλωσης του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά την άφιξή του στην Κρήτη, όπου από τη μία ευχήθηκε οι απουσιάζουσες Εκκλησίες να αναθεωρήσουν έστω και στο «και ένα» τη στάση τους, αλλά

Συνήλθε σήμερα 15 Ιουνίου εκ νέου σε συνεδρίαση η Σύνοδος της Σερβικής Εκκλησίας. Η Σύνοδος αποφάσισε να συμμετάσχει τελικά στη Μεγάλη Σύνοδο στην Κρήτη θέτοντας ωστόσο κάποια ζητήματα. Η σημερινή απόφαση της Συνόδου ορίζει ότι η Σύνοδος της Κρήτης μπορεί

Με δάκρυα στα μάτια ο μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόχιος ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης τη συμμετοχή του Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίου στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωί συνεδρίαζε η σύνοδος του πατριαρχείου Σερβίας για να