Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικ. Πατριαρχείο (ΦΩΤΟ)
21 Μαρτίου 2016 Κοινοποιήστε

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικ. Πατριαρχείο (ΦΩΤΟ)

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν Ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος-πρῴηνὙπουργός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Χατζημᾶρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ. 
Ἐπηκολούθησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. 
Ἡτελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ.
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan
Φως Φαναρίου
Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment