Η Γ’ στάση των Χαιρετισμών στην Ι. Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)
Άρχων (19159 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η Γ’ στάση των Χαιρετισμών στην Ι. Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Τήν Παρασκευῆν, 1ην Ἀπριλίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

– Περί ὥραν 11ην πρωϊνήν εἰς τό ἐντός τοῦ κλειστοῦ καταστήματος (Φυλακῶν) Κομοτηνῆς Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου εὐχήθηκε εἰς τούς κρατουμένους καί ἐπικαλέστηκε τήν ἐξ Ὕψους δύναμιν πρός τούς φύλακας καί τό διοικητικόν προσωπικόν διά τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τοῦ ἔργου αὐτῶν.

– Περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν εἰς τήν Σχολήν Δοκίμων Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς, ὅπου εὐχήθηκε εἰς τούς σπουδαστάς, τούς Ἀξιωματικούς καί τό προσωπικόν καί ἐπικαλέστηκε τήν πρεσβεῖαν τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρός ἐνίσχυσιν καί ἐνδυνάμωσίν των.

– Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Προσκυνητῶν, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Ι. Μ. Μαρωνείας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment