Η εορτή του Αγίου Λαζάρου στη Βηθανία (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Ἡ μνήμη τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς καί εἰς τήν ἐν Βηθανία Ἱεράν Γυναικείαν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Σεβασστείας κ. Θεοδοσίου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία πρός τόν Τάφον τοῦ Λαζάρου, ἧς ἡγήθη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, ἔνθα καί ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική περικοπή ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, (Ἰω. 11, 1-44).
Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν ἐδεξιώθη ἡ ἡγουμένη μοναχή Εὐπραξία.

01-308 01-24 01-37 01-44 01-55 01-96 01-180 01-246 01-199 01-205 01-216 01-271 01-274 01-288 01-305 01-310

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin