Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Τρίπολη (ΦΩΤΟ)

Σήμερα, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στό κέντρο τῶν ἱερῶν Ναῶν μας προβάλλεται ὁ τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά προσκυνήσουμε τό σύμβολο τῆς Θυσίας τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπου, προσκυνώντας τόν τίμιο Σταυρό, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἀναθαρρήσουμε καί νά συνεχίσουμε, λαμβάνοντας κουράγιο καί δύναμη, τόν πνευματικό μας ἀγῶνα.

Ἡ σημερινή Κυριακή βρίσκεται στή μέση της Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στή μέση τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνα, πού κάθε ἄλλο παρά εὔκολος εἶναι, μιᾶς καί ὁ πνευματικός ἀγῶνας πάντα καταπονεῖ τούς χριστιανούς μας. Αὐτή, ὅμως, ἡ κόπωση θά μᾶς ὁδηγήσει στήν τελειότητα καί στή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Ἄς προσκυνήσουμε, λοιπόν, σήμερα μέ εὐλάβεια τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἄς ἀντλήσουμε ἀπό Ἐκεῖνον τή δύναμη, τό κουράγιο καί τή βοήθεια, πού μᾶς εἶναι τόσο ἀναγκαῖα, ὥστε, ἀνανεωμένοι καί καθησυχασμένοι, νά ἀρχίσουμε τό δεύτερο μέρος τῆς Σαρακοστῆς καί νά ἀνέβουμε τόν πνευματικό μας Γολγοθά, τόν Γολγοθά, ὅμως, πού πάντα ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση.

Ἐδῶ ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι τά παλαιότερα χρόνια οἱ πρόγονοί μας αὐτή τήν ἡμέρα, πού λέγεται καί «Μεσοσσαράκοστο», ἐπισκεπτόντουσαν τά σπίτια τῶν συγχωριανῶν τους καί ζητοῦσαν αὐγά καί ξύλα γιά τό Πάσχα, λέγοντας τούς παρακάτω στίχους:

«Χαῖρε τίμιε Σταυρέ,

χαρά τῶν Προφητῶν,

νά μᾶς δώσεις ἕν’ αὐγό,

γιά νά φύγω ἀπό ‘δῶ».

Μεγάλη σημασία στήν ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως δίδουν καί οἱ Ἕλληνες ναυτικοί. Τό «Μεσοσσαράκοστο» τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τούς θυμίζει τό «ἐν μέσῳ πελάγει». Οἱ οἰκογένειες τῶν ναυτιλλομένων κάνουν πολλά τάματα καί πολυπληθῆ προσκυνήματα στόν Πανορμίτη τῆς Σύμης, ἐπικαλούμενοι τήν εὐλογία τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τοῦ ἁγίου Ἀρχάγγελου Μιχαήλ, καθώς καί τοῦ ἁγίου Νικολάου.

Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

DSC02817 DSC02824 DSC02850-2 DSC02854 DSC02864-2 DSC02865

Εκ του Ιερού Ναού

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin