Ο Ακάθιστος Ύμνος στην Ι. Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Τήν Παρασκευῆν, 15ην Ἀπριλίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

– Περί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς, ὅπου ἀνέπεμψε τήν Α΄ Στᾶσιν τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

– Περί ὥραν 6ην ἀπογευματινήν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πανδρόσου, καί

– Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν, εἰς δέ τό τέλος αὐτῆς ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Ι. Μ. Μαρωνείας

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin