Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων το πλήρωμα της Ελληνικής Φρεγάτας “Ψαρά” (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Παρασκευήν, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2016, τό πλήρωμα τῆς Φρεγάτας Ψαρᾶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.  Ἡ φρεγάτα καταπλεύσασα εἰς Χάϊφαν, ἐπί τη εὐκαιρίᾳ τῆς συνεργασίας αὐτῆς μετά τοῦ Ἀμερικανικοῦ καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ ἐπεσκέφθη τά Ἱεροσόλυμα.

Τό πλήρωμα ἐκαλωσώρισεν ἐνθέρμως εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τονίζων εἰς αὐτούς τήν σημασίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῆς μακραιώνου παρουσίας τῶν Ρωμαιορθοδόξων εἰς τήν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί μετά τήν ἀνταλλαγήν δώρων ἐπευλόγησεν αὐτούς διά τήν συνέχισιν τοῦ προσκυνήματος αὐτῶν.

02 04 03 06 07 08 11

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin