1ο Γενικό Ιερατικό Συνέδριο στην Ι. Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)
9 Μαΐου 2016 Κοινοποιήστε

1ο Γενικό Ιερατικό Συνέδριο στην Ι. Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Διοργανώθη ἐφέτος διά πρώτην φοράν μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος Γενικόν Ἰερατικόν Συνέριον τοῦ ὁποίου προστάτης ἀνεκηρύχθη κατά τήν τελευταίαν μηνιαῖαν Ἱερατικήν Σύναξιν ὁ Ἁγιος Ἱερομάρτυς Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Στ΄, ὁ Ἀδριανουπολίτης. Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας μετά τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, συλλειτουργούντων πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας τήν διακονίαν τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Βαρθολομαῖος Ἰατρίδης, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε διά τήν εἰρήνην τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου, διά τόν ὀραματιστήν Ἐπίσκοπον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί διά τόν ἱερομάρτυρα Ἅγιον Κύριλλον τόν Στ΄, ἀνεφέρθη δέ καί σέ σύγχρονα θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν ποιμαντικήν διακονίαν τῶν Κληρικῶν. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας, ἀλλά καί μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν Ἀρχιερατευσάντων, Ἱερατευσάντων καί Διακονησάντων ἀπό ἀρχῆς μέχρι καί τῶν ἐσχάτων εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν. Μετά ταῦτα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ πολυλειτουργικοῦ κέντρου τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς ἐκηρύχθη ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τοῦ 1 ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου μέ ὁμιλητήν τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Νικόδημον Σκρέτταν, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὁ ὁποῖος ἀνέπτύξε τό θέμα: «Τάξη, εὐσχημοσύνη καί ἱεροπρέπεια κατά τήν ἐπιτέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας». Οἱ ἐμπειρίες πού ἀποκόμισαν οἱ συμμετέχοντες, θά βοηθήσουν ὅλους ἀναμφιβόλως εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν ποιμαντικῶν καθηκόντων.

Ι. Μ. Μαρωνείας 

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment