Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στην Κέρκυρα (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στην Κέρκυρα (ΦΩΤΟ)

Μεγαλόπρεπα τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υ.Θ. Σπηλαιωτίσσης, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

Αντι κηρύγματος διαβάστηκε το Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου επί τω Αγίω Πάσχα 2016, το οποίο και ακολουθεί :

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καὶ ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Χαρᾶς αἰωνίου ὑπόθεσις ἡ πανήγυρις τήν ὁποία ζοῦμε! Χορηγὸς εἰρήνης, πλήρης εὐφροσύνης καὶ ζωῆς, διότι ὁ θάνατος συνετρίβη! Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τῆς ὑπάρξεώς μας αἰχμαλωτίστηκε ἀπό τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας καί ἀκόμη κι ἄν πρόσκαιρα φαίνεται ὅτι ἐπικρατεῖ, τό κεντρί του χάθηκε. Ζοῦμε πλέον αἰώνια μαζί μέ τόν Νικητή τοῦ Θανάτου. Τό Πάσχα τοῦ Χριστοῦ γίνεται καί δικό μας Πάσχα! Ἔξοδος ἀπό τήν γῆ τῆς αἰχμαλωσίας μας ἀπό τό κακό, ἀπό τήν ἁμαρτία πού μᾶς φθείρει, πού μᾶς κάνει νά αἰσθανόμαστε ξένοι καί μέ τόν Θεό καί μέ τόν συνάνθρωπο, μᾶς γεμίζει φόβο καί ἀγωνία. Καί εἴσοδος στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, στήν Ἐκκλησία, ὅπου μποροῦμε νά εἴμαστε ἀληθινά χαρούμενοι, διότι συναντοῦμε τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο διά τῆς ἀγάπης, διά τῆς συγγνώμης, διά τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων καί καμία φθορά δέν μπορεῖ νά νικήσει τήν ἀναστάσιμη δύναμη τήν ὁποία ὁ Θεός μᾶς χορηγεῖ!  

Μᾶς δώρησε τήν ἐλευθερία ὁ Ἀναστάς Κύριός μας!  Μᾶς λύτρωσε ἀπὸ τὴν τυραννικὴ ἁμαρτία καὶ τὴν δαιμονικὴ ἀπάτη. Ἀπέσπασε καὶ τὴν δική μας φύση ἀπὸ τὸ βίαιο χέρι τοῦ δεινοῦ κοσμοκράτορος γιά νά τὴν παραδώσει ἐλεύθερη στὸν Θεὸ Πατέρα. Τώρα ὁ παρών κόσμος δέν μπορεῖ νά μᾶς ξεγελάσει μέ τίς ὑποσχέσεις τῆς φιλαυτίας καί τῆς φιληδονίας, τίς ὁποῖες ὁ θάνατος διαψεύδει. Γνωρίζουμε ὅτι ἀκολουθῶντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριός μας, δέν ὑποδουλωνόμαστε! Ἀκόμη κι ἄν τό πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου φαίνεται ἰσχυρό, ἀντιτάσσουμε τήν ἐλευθερία τοῦ πνευματικοῦ ἤθους. Ἐκείνη πού γνωρίζει διά τῆς μετανοίας, τῆς ἀσκήσεως καί τῆς καρδιακῆς πίστεως νά ἀκούει τήν ἄλλη φωνή. Αὐτήν πού μᾶς καλεῖ σέ εἰρήνη καί καταλλαγή, τόσο μέ τόν Θεό ὅσο καί μέ τόν συνάνθρωπο, τόν κόσμο καί τόν ἑαυτό μας. Καί γίνεται ἡ εἰρήνη σημεῖο τῆς ἐλευθερίας,  τήν ὁποία καμία ἀνάγκη, καμία ἀντίθεη ἰσχύς, κανένα ψέμα δέν μπορεῖ νά ὑποτάξει.        

Εὐγνωμονοῦμε τόν Ἀναστάντα Λυτρωτή μας! Τόν δοξάζουμε γιά τίς πολλές εὐεργεσίες Του! Θυμόμαστε ὅτι ἦρθε στὴ γῆ καθὼς ἠθέλησε, κατέβηκε στὰ καταχθόνια καθὼς ηὐδόκησε, πάλι ἀνέβηκε ἀπὸ κεῖ καὶ μᾶς δώρησε τὴν ἀφθαρσία ποὺ εἶχε περιβληθεῖ σωματικῶς. Μᾶς ὑποσχέθηκε παντοτινὴ συμβίωση μὲ τοὺς ἀγγέλους, ποὺ ὑπερβαίνει κάθε νοῦ καὶ κάθε λόγο, καὶ τὴν συναναστροφὴ μαζί Του, ὥστε ὅπου εἶναι Αὐτὸς νὰ βρεθοῦμε κι ἐμεῖς, γιά νά ἀπολαμβάνουμε τὸ ὑπέρφωτο καὶ ἀμήχανο κάλλος του! Σέ μία ἐποχή ἀχαριστίας καί ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό, λήθης τῶν δωρεῶν πού μᾶς προσφέρει, τό ἀναστάσιμο μήνυμα μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὅποιος διαλέγει τήν ὁδό τῆς πίστεως ἀφήνει κατά μέρος κάθε πόνο καί μπορεῖ νά δεῖ τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ σέ κάθε περίσταση, γιά νά ζήσει μέ δοξολογία καί γαληνεμένη καρδιά!

Μᾶς προστάζει λοιπόν ἡ φωνὴ τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ μας νὰ χαιρόμαστε ὅλοι, ἐπίσκοπος, κλῆρος καί λαός: «Μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐμοὶ καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα Αὐτοῦ ἐπὶ τῷ αὐτῷ». Ὁ Θεὸς ἀφαίρεσε κάθε δάκρυ ἀπὸ τὸ πρόσωπό μας!  Ἄς ἀπολαύσουμε τὴν ἀγαλλίαση καὶ τὴν εὐφροσύνη γιὰ τὴν σωτηρία μας αἰωνίως. Πανευφροσύνως ἄς ἑορτάζουμε τὴν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἄς ἀγκαλιάζουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, γιὰ νὰ ἐκδηλώσουμε τὴ χαρὰ τῆς ψυχῆς μας, ἐπιτελῶντας αὐτὸ τὸ ἱερὸν Πάσχα, τό ὁποῖο εὐχόμαστε νά μήν εἶναι γήινο, ἀλλὰ ἐπουράνιο καὶ νὰ χαρίσει σὲ ὅλους μας ψυχῶν καὶ σωμάτων εὐφροσύνη, καὶ ζωὴ σὺν Χριστῷ ἀναστάντι παντοτινή. Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη, ἀδελφοί!

 

Διάπυρος εὐχέτης σας πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριό μας,

Ὁ Ἐπίσκοπος καὶ Πνευματικὸς Πατέρας σας

 

+ Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμώτατος επισκέφθηκε το Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων  “ Η Πλατυτέρα “, όπου μοίρασε στους τροφίμους και στο προσωπικό παραδοσιακά τσουρέκια.

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment