Η Ιερά Μονή Μακρυνού Μεγάρων εόρτασε τον προστάτη της (ΦΩΤΟ)

Μέ κάθε μοναστηριακή κατάνυξη καί μεγαλοπρέπεια ἐπερατώθη ἡ πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τό διήμερον 24 καί 25 Μαΐου ἐ.ἔ. (ἑορτή Γ΄ εὑρέσεως τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου). Προσκεκλημένοι τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἡμῶν Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος διά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ οἱ Ἀρχιερεῖς Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ χοροστατῶν καί οἱ Σεβ. Μητροπολίται Ζιχνῶν καί Νεροκοπίου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ.κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, Τρίκκης καί Σταγῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ καί ὁ σεπτός ποιμενάρχης μας κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν, λόγῳ τῆς συγκλήσεως τῆς ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συλλειτούργησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης μετά τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου θεοφιλεστάτου Ἐλευσῖνος κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ. Τό ἑσπέρας ἀνήμερα κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ μεθεόρτου Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Κτητορικοῦ Μνημοσύνου ἐχοροστάτησε ὁ σεπτός Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Καθ’ ὅλας τάς ἱεράς ἀκολουθίας συμμετεῖχον ἀρκετοί κληρικοί καί ἡ τοπική Δημοτική Ἀρχή.

Ὁ ἱερός μελισσῶνας προεξαρχούσης τῆς ὁσιολογιωτάτης γεροντίσσης Μακρίνας ἐφιλοξένησαν ἅπαντας τούς Κληρικούς καί τούς προσκυνητάς, ὅπως ἁρμόζει εἰς τήν μοναχικήν ξενίαν.

IMG_4837 IMG_4838 IMG_4839 IMG_4840 IMG_4841 IMG_4842 IMG_4845 IMG_4846 IMG_4852 IMG_4853 IMG_4854 IMG_4855 IMG_4856 IMG_4857 IMG_4860 IMG_4861

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin