Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στο Κατάρ (ΦΩΤΟ)
4 Μαΐου 2016 Κοινοποιήστε

Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στο Κατάρ (ΦΩΤΟ)

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς καταστροφῆς τοῦ Τσερνομπίλ, ἐτελέσθη τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου Θ. Λειτουργία καί μνημόσυνον διά τά θύματα παρουσία τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν Ντόχα κ. Εὐγενίου Μυκυτένκο καί πολλῶν πιστῶν.
Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἐτελέσθησαν αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπή Καττάρων.
Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετεῖχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν τόσον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου ἀλλά καί τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.
Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορωδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν, Ἑλληνικήν καί Ρουμανικήν γλῶσσαν.
Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν Ἀνάστασιν οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος, τῆς Γεωργίας, τῆς Ρουμανίας καί ἐκπρόσωπος τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Μολδαβίας εἰς τό Κάταρ.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment