Συνάντηση Οικ. Πατριάρχη με Τσίπρα στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο του ΟΗΕ (ΦΩΤΟ)

 Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Αλέξης Τσίπρας σε χώρο του συνεδριακού κέντρου της Κωνσταντινούπολης, όπου διεξάγεται η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος του ΟΗΕ, για τη συνεργασία της Διεθνούς Κοινότητας για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και θυμάτων από εμπόλεμες συγκρούσεις και καταστροφές από τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών και προβλημάτων που προέρχονται από το πρόβλημα της φτώχειας.Τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τον Πατριάρχη συνόδευε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, ενώ τον κ. Βαρθολομαίο ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ.
Ο πρωθυπουργός και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη σύντομη συνομιλία τους αντάλλαξαν απόψεις για τη θεματολογία της ανθρωπιστικής Συνόδου, για τις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και για την επικείμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας που θα συγκληθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη.Επίσης, συζήτησαν και για την Ρωμαίϊκη μειονότητα της Πόλης και για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκανε ειδική ομιλία στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρωπιστική κρίση.

Στην Συνδιάσκεψη συμμετέχουν Αρχηγοί Κρατών, Υπουργοί, Αξιωματούχοι του ΟΗΕ, Μέλη ΜΚΟς και άλλων φορέων που ασχολούνται με ανθρωπιστικά θέματα από 165 χώρες.

Σύμφωνα με σημερινό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς παρέστη καί ὡμίλησε σήμερον, Δευτέραν, 23ην τ. μ. Μαΐου, εἰς τήν ἐν τῇ Πόλει συνερχομένην Διάσκεψιν διά τά ἀνθρωπιστικά προβλήματα, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν ὁμιλίαν Του ἀνεφέρθη εἰς τάς οἰκολογικάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τήν ἐν Λέσβῳ συνάντησίν Του μέ τόν Πάπαν καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί ἔκαμεν ἔκκλησιν, διά σύμπραξιν καί συντονισμόν εἰς θέματα ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, πρός τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὁλόκληρον τόν Χριστιανικόν κόσμον, ὅλους τούς θρησκευτικούς ἡγέτας καί τούς θρησκευτικούς θεσμούς, καθώς καί πρός τήν διεθνῆ κοινότητα καί πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως. Ἡ θρησκεία θά ἔδει νά εἶναι μοχλός διά τήν ἐξάλειψιν τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ.

Μετά τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης συνηντήθη, ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου ἔνθα συνέρχεται ἡ Διάσκεψις, μέ τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξην Τσίπραν, συμμετέχοντα ἐπίσης εἰς τό παγκόσμιον τοῦτο Συνέδριον, μετά τοῦ ὁποίου ἀντήλλαξαν ἀπόψεις ἐπί κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων ἐντός κλίματος ἐγκαρδιότητος.

Ἐν συνεχείᾳ, τῇ αἰτήσει τῆς Α. Ἐξοχότητος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχε θερμήν συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Τσεχίας κ. Pavel Belobradek. Κατ᾿αὐτήν ἐγένετο, ὡς εἰκός, ἀναφορά καί εἰς τήν πρόσφατον εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας Μακ. κ. Ραστισλάβ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Patr Tsipras Patr Tsipras3 Patr Tsipras2 b327f663dab89fce8da891533f939e37-696x465.jpg.pagespeed.ce.kj63OkDShr 26590896053_b46ae052d8_k 27195864645_f39da8f5a2_k 27100041032_fa1fca8eb1_k
Φως Φαναρίου
Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin