Ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Άρχων (19154 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τό Σάββατον, 7ην / 20ήν Αὐγούστου 2016, ὁμάς ἐκ 200ων μελῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὑπό τόν ἀξιωματικόν ἀκόλουθον τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ κ. Μπρούμαν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ηὐλόγησεν μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ Κυβερνήτης καί τό πλήρωμα τῆς ὁμάχδος ταύτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ ἔλαβον τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου καί προσεκάλεσαν Αὐτόν ὅπως αὐτοπροσώπως ἤ δι᾽ ἀντιπροσώπου Αὐτοῦ ἐπισκεφθῇ καί εὐλογήσῃ ἐν Χάϊφᾳ τήν φρεγάταν αὐτῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν τόν Πανάγιον Τάφον, ἵνα λάβωσι τήν δύναμιν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ διά τήν πατριωτικήν αὐτῶν ὑπηρεσίαν καί ἴδωσιν τόν ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment