Τοποθέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών σχετικά με την κατασκευή του Ισλαμικού Τεμένους
Άρχων (17680 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Τοποθέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών σχετικά με την κατασκευή του Ισλαμικού Τεμένους

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η αιτία για την οποία παίρνω το λόγο είναι το άρθρο 15 με τις τρεις παραγράφους, οι οποίες αναφέρονται στο τέμενος Αθηνών. Κατ’ αρχήν, το άρθρο αυτό δεν έρχεται να βάλει το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τεμένους. Αυτό έχει μπει, ήδη το 2006, με το Ν.3512/2006, τεύχος Α, σ. 264.

Η συγκεκριμένη διάταξη, έχει σκοπό να ρυθμίσει διάφορες διαδικαστικές ενέργειες, έτσι ώστε να επισπευσθεί και να διευκολυνθεί η λύση διοικητικών ζητημάτων που αφορούν την κατασκευή του τεμένους, κατά τις ειδικότερες, βέβαια, διατάξεις του Ν. 3512/2006 και των τροποποιήσεων του, έτσι ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, ειδικά μετά από μία δεκαετία από τη νομοθετική πρόβλεψη του.

Έτσι, διευκρινίζονται και ρυθμίζονται δευτερεύοντα λειτουργικά ζητήματα, όπως ο σαφής διαχωρισμός και καθορισμός του οικοδομικού τετραγώνου όπου θα είναι ο λατρευτικός χώρος, με τη δημιουργία νέας κοινόχρηστης οδού, η οποία, σημειωτέον, θα εξυπηρετεί και την ευκολότερη πρόσβαση, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης, ο καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας κατεδάφισης υφιστάμενων κτιριακών δομών, η εκπόνηση των μελετών πάντα υπό το καθεστώς των υφιστάμενων περιορισμών δόμησης και η διαδικασία σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διάταξη έγινε η αφορμή για να επανέλθουν ζητήματα ως προς το αν πρέπει ή δεν πρέπει να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένα μουσουλμανικό τέμενος στην Αττική και μάλιστα στην Αθήνα.

Η κατασκευή του τεμένους, δέκα χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, θα βάλει τέλος στην αποδυνάμωση της χώρας μας και της αξιοπιστίας μας, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στους πολυάριθμους διεθνείς οργανισμούς και fora, στα πλαίσια των οποίων, πολύ τακτικά, διεξάγεται διάλογος για θέματα θρησκευτικών ελευθεριών.

Μια τέτοια εικόνα ήταν και είναι μειωτική, αποδυναμώνει ταυτόχρονα διαπραγματευτικά μας επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο και τη διεθνή προβολή της χώρας μας, και αυτό έχει σημασία μέσα σε μια πολυκύμαντη, ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, όπου αρκετοί πληθυσμοί βιώνουν τραγικές ακρότητες.

Υπό τις παρούσες, λοιπόν, εξαιρετικές διεθνείς συνθήκες, είναι πρόδηλη η άμεση ανάγκη ψήφισης των διατάξεων για τη χώρα μας, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής της παρουσία και ισχύς, με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιδεικνύεται η μέριμνα για τους Έλληνες και τους λοιπούς κοινοτικούς πολίτες που πρεσβεύουν το μουσουλμανικό θρήσκευμα, αφού κατασκευάζεται χώρος λατρείας κατάλληλος και ασφαλής.

Η Αθήνα, ήταν και είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που συνεχίζει να στερείται ενός τέτοιου θρησκευτικού χώρου. Έχουμε συνεχείς διαμαρτυρίες από φίλες χώρες και αρνητικές αναφορές σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις για τη θρησκευτική ελευθερία.

Βεβαίως, υψηλοί επισκέπτες, διπλωματικές αντιπροσωπείες, τουρίστες, επιστήμονες, αθλητές, φοιτητές και σπουδαστές θα μπορούν να πηγαίνουν στο τέμενος και έτσι να αποκομίζονται και σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Το βασικότερο, όμως, όλων είναι η εκπλήρωση της υποχρέωσης που έχει η ελληνική Πολιτεία. Ανέφερα πρώτα τους λόγους οι οποίοι άπτονται του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τη διεθνή εικόνα της χώρας. Όμως, ουσιαστικά, είναι η υλοποίηση της επιταγής του άρθρου 13 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 53, το 1974, για την υποχρέωση που έχει το κράτος να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη άσκηση της λατρείας για όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε
θρησκευτική κοινότητα και αν ανήκουν, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις αποτελούν γνωστή θρησκεία και με μόνο περαιτέρω περιορισμό ότι με την άσκηση των λατρευτικών καθηκόντων, αφενός δεν προσβάλλεται η δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη και αφετέρου δεν διενεργείται προσηλυτισμός.

Το τέμενος αυτό χωροθετήθηκε στην περιοχή του Ελαιώνα, σε μία δημόσια έκταση η οποία παραχωρήθηκε γι’ αυτό το σκοπό, χωρίς, όμως, το Δημόσιο να αποξενώνεται από τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα, επί του ακινήτου. Το τέμενος που, σημειωτέον, δεν θα έχει μιναρέ για να είναι ενταγμένο στο περιβάλλον, έχει ουσιαστικά, χωρητικότητα 350 έως 400 άτομα.

Τα επιχειρήματα, τα οποία ακούστηκαν απέναντι σε αυτό είναι, ότι είναι μέχρι και στρατιωτική βάση ο χώρος εκεί και καταργούμε μια στρατιωτική βάση. Εκεί είναι εγκαταλειμμένα κτίρια, τα οποία είναι κατεδαφιστέα.

Θέλω να πω, ότι το κτίριο θα είναι αρμονικά ενταγμένο στο περιβάλλον, θα περιβάλλεται από έκταση πρασίνου και θα είναι επισκέψιμο από τους πολίτες.

Αυτό το έργο μπορεί να κάνει τον Ελαιώνα να αποτελέσει, πλέον, πνεύμονα πρασίνου και ήπιων μορφών ανάπτυξης για όλους τους όμορους δήμους. Το τέμενος είναι ένα από τα έργα, που πιστεύω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Κύρια Πρόεδρε, για όσους μιλούν και για το κόστος, τα χρήματα για την ανέγερση του τεμένους, υπήρχαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας από το 2011 και είναι περίπου στις 900.000 ευρώ, τα οποία μεταβιβάστηκαν και υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, στον κ. Σπίρτζη, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρα, η χρηματοδότηση δεν είναι καινούργια. Είναι χρήματα, τα οποία υπάρχουν από το 2011, δεν είναι κάτι επιπλέον που θα δοθεί, οπότε τα επιχειρήματα σε σχέση με το κόστος δεν ισχύουν. Να σας πω, επίσης, ότι είχε προβλεφθεί παλαιότερα να είναι 15 εκατομμύρια ευρώ και τελικά, με όλες τις μελέτες πήγαμε στις 900.000 ευρώ. Αυτό να το γνωρίζετε.

Το πλαίσιο λειτουργίας του τεμένους το βάζει ο Νόμος 3512/2006 και θέλω να το αναφέρω, γιατί πολλοί σπεκουλάρουν πάνω σε αυτό και λένε ψέματα
συνειδητά.

Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, με αντικείμενο τη διαχείριση και λειτουργία του ισλαμικού τεμένους. Καταρχήν, το Δ.Σ. το διορίζει η Πολιτεία και το απαρτίζουν ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων με τους αναπληρωτές τους, ένας εμπειρογνώμονας από την Ακαδημία Αθηνών και δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων. Βλέπετε ότι είναι υπό την εποπτεία του ελληνικού κράτους.

Είναι σωστή η διάταξη αυτή, γι’ αυτό και έτυχε ο νόμος αυτός – και γι’ αυτό καλώ τα κόμματα και όλους τους συναδέλφους βουλευτές να ψηφίσουν θετικά – της συντριπτικής αποδοχής από τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι σε αυτή την καατεύθυνση θα μπορέσει η χώρα μας, πλέον, να έχει για πρώτη φορά ένα χώρο λατρείας στην Αθήνα και δεν θα δίνει το επιχείρημα σε κανέναν να λειτουργεί παράνομους ευκτήριους οίκους ως τζαμιά, αλλά θα επιδεικνύει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα συμπολιτών μας, που είναι Έλληνες μουσουλμάνοι να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Με αυτά τα λόγια καλώ τα κόμματα και τους βουλευτές να σταθούν θετικά στην αυριανή ονομαστική ψηφοφορία, εφόσον ζητηθεί, απέναντι στη διάταξη αυτή.

Υπουργείο Εξωτερικών

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment