Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησία της Κύπρου συζήτησε για το εθνικό τους θέμα
Κοινοποιήστε

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησία της Κύπρου συζήτησε για το εθνικό τους θέμα

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

  1) Ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἐν ὄψει τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς:
α) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τῆς Σχολῆς, Ἀρχιμανδρίτη Βενέδικτο Ἰωάννου, γιὰ ἐκκρεμότητες, ἐλλείψεις καὶ διάφορα προβλήματα τῆς Σχολῆς καὶ ἔλαβε τὶς δέουσες ἀποφάσεις.
β) Ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νεοεισακτέων σπουδαστῶν, γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2016-2017.

  2) Μελέτησε τὸ ἐθνικό μας θέμα σὲ σχέση μὲ τὶς φῆμες ὅτι ἐπίκειται σύντομα συμφωνία. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει τὴν εὐχὴ ὅπως, ἐξευρεθεῖ μία βιώσιμη λύση, ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴ γῆ τῶν πατέρων του καὶ τὴν ὁμαλὴ συμβίωση, σὲ συνθῆκες ἰσοπολιτείας, Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων. Ἔχουσα ὑπόψη της, ὅμως, τὴν πάγια Τουρκικὴ θέση περὶ κατάργησης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἐκφράζει τὴν ἔντονη ἀνησυχία της γιὰ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, ποὺ θὰ εἶναι ὀλέθριο γιὰ τὸν λαό μας. Ἄν καταργηθεῖ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ ἀντικατασταθεῖ μὲ ἕνα νέο κράτος, βασισμένο σὲ δύο ἴσες πολιτείες, εἶναι σίγουρο -ἡ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας διαχρονικὰ δὲν μᾶς ἀφήνει περιθώρια ἀμφιβολίας- ὅτι πολὺ σύντομα ἡ Τουρκία θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀδιέξοδο τὰ πράγματα καὶ μὴ μπορώντας, χωρὶς τὴν Τουρκικὴ συγκατάθεση, νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, θὰ εἴμαστε ὅμηροι στὰ χέρια της, πρᾶγμα ποὺ θὰ σημάνει τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Κύπρο.

Καλοῦμε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας νὰ λάβει ὑπόψη του, τὴν περιρρέουσα ρευστὴ κατάσταση στὴν ὅλη περιοχή καὶ τὰ διαμορφούμενα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικὰ καὶ ἐνεργειακὰ δεδομένα, πρὶν ὁδηγηθεῖ σὲ ἀποδοχὴ λύσης καὶ ἐξετάσει τὴν ἀξιοπιστία καὶ εἰλικρίνεια τῆς Τουρκίας ὡς πρὸς τὴν ὑπογραφὴ τέτοιας λύσης. Νὰ ἐπιμείνει, ἐπίσης, στὶς δικές του διακηρύξεις γιὰ ἐξασφάλιση τῆς ξεκάθαρης καὶ ἀδιαμφισβήτητης συνέχειας τοῦ Κράτους μας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον ὅλων τῶν Κυπρίων. Τὸν καλοῦμε, ἀκόμα, νὰ προασπιστεῖ τὰ δικαιώματα, προσφύγων καὶ μή, ὡς πρὸς τὴν περιουσία, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀνθρώπινα δικαιώματά τους, ἐμμένοντας στὴν κατοχύρωση ὅλων τῶν δικαιωμάτων, ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι, καὶ γιὰ τὸν λαό μας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
12 Σεπτεμβρίου 2016.

Εκκλησία της Κύπρου

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment