Γράμμα του νέου Γεν. Γραμματέα του Ο.Η.Ε. στον Οικ. Πατριάρχη
Κοινοποιήστε

Γράμμα του νέου Γεν. Γραμματέα του Ο.Η.Ε. στον Οικ. Πατριάρχη

Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ νέος Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν κ. António Guterres, εἰς ἀπάντησιν πρός τό συγχαρητήριον Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπί τῇ ἐκλογῇ του, ἀπηύθυνεν Αὐτῷ ἐγκάρδιον γράμμα, ὑπό ἡμερομ. 2-12-2016, ἐν τῷ ὁποίῳ ἀναγνωρίζει τήν πολυπλοκότητα τῶν σημερινῶν παγκοσμίων προκλήσεων καί χαρακτηρίζει τήν ἀποστολήν του ὡς ἀποστολήν μεσολαβητοῦ καί γεφυροποιοῦ. Καί κατακλείει λέγων: «Τά ὄνειρα καί αἱ προσδοκίαι τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Ο.Η.Ε. πρέπει νά ἐκπληρωθοῦν. Προσβλέπω πρός τό ξεκίνημα μαζί σας ἐπί τῆς ὁδοῦ τῆς ἐπιτεύξεως μονίμου εὐημερίας διά τήν ἀνθρωπότητα. Εἰλικρινῶς ὑμέτερος, μετά τοῦ βαθέος σεβασμοῦ μου, António Guterres».

 

Φως Φαναρίου

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment