Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Άρχων (19154 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό ἑσπέρας τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 15ης /28ης Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Μολδαυβίας κ. Andrei Galbur, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νῦν Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί πρῴην Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς Ἰσραήλ κ. Anatoli Vangeli, ὑπό ἑτέρου συνεργάτου αὐτοῦ καί τῆς Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Ὑπουργός ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει, οὐχί μόνον διά πολιτικούς  ἀλλά καί διά θρησκευτικούς σκοπούς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἀγάπην καί τήν  συμπαράστασιν τῆς Ἱερουσαλήμ διά τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας καί εἰς τήν συνύπαρξιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ «Ἀχτιναμέ» μεταξύ τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου καί τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ καί εἰς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς αὐτήν καί εἰς τάς ἰδιοκτησίας, τάς ὁποίας εἶχε τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν Μολδαβίαν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Ὑπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον παλαιόν Σλαβονικόν βιβλίον Μηναίου διά τήν Κεντρικήν Βιβλιοθήκην τοῦ Πατριαρχείου, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ.  Andrei Galbur καί εἰς τούς συνεργάτας αὐτοῦ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου καί μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment