Κουρά μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Άρχων (12984 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Κουρά μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Την πρωΐαν τῆς Τρίτης, 31ης Μαΐου / 13ης Ἰουνίου 2017, ἔλαβε χώραν ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς τοῦ Πατριαρχείου ἡ εἰς μοναχόν κουρά τοῦ δοκίμου καί ἀποφοίτου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών Παναγιώτου Ξενάκη.

Τόν δόκιμον Παναγιώτην ἔκειρεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνώπιον Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί μετωνόμασεν εἰς Πατρίκιον. Ὁ Ἅγιος Πατρίκιος ἦτο Ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Προύσης .

Μετά τήν κουράν ὁ Μακαριώτατος ἐνουθέτησε τόν καρέντα, λέγων αὐτῷ ὅτι ἐκλήθη νά ἐνταχθῇ εἰς τό τάγμα τῶν Σπουδαίων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐξετίμησε τό ἦθος αὐτοῦ εἰς τήν Σχολήν καί τήν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τά διακονήματα, τά ὁποῖα ἀνετέθησαν εἰς αὐτόν καί ὅτι ἀποτελεῖ τιμήν δι’ αὐτόν νά ὑπηρετῇ εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, τό Πατριαρχεῖον καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἡ ἀποστολή τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἡ διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment