Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Άρχων (18015 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν τρίτην Κυριακήν τῶν νηστειῶν, Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 26ηνΦεβρουαρίου/ 11ην Μαρτίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἵνα διά τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ δυνηθῶμεν νά συνεχίσωμεν τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας διά τήν ὑποδοχήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συμφώνως πρός τήν καθεστωτικήν τάξιν καί τήν τυπικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου ἐν τελετῇ Παρρησίας διά μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τό Καθολικόν καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων τῷ Μακαριωτάτῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ιωακείμ, τοῦ  Παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Σιώνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας καί Ἀρχιμανδριτῶν, ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί ἄλλων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Ἀναστασίου καί Σωφρονίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου ἀριστερά, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί συμπροσευχομένων πολλῶν πιστῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐγένετο λιτανεία τῇ περιφορᾷ τοῦ Τιμίου Ξύλου τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα.

Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε.

Κατά τήν αὐτήν ἡμέραν ἑωρτάσθη εἰς Γάζαν καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Ἐπισκόπου Γάζης ἐγκαθιδρύσαντος τόν Χριστιανισμόν τόν 5ον αἰῶνα εἰς Γάζαν, ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ, εἰς τήν ἀρχαίαν καί ἱστορικήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου καί μετέχοντος πλήθους Χριστιανῶν τῆς πόλεως.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment