Ο Οικ. Πατριάρχης συμπαρίσταται στον Γ. Μπουτάρη
Άρχων (12984 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο Οικ. Πατριάρχης συμπαρίσταται στον Γ. Μπουτάρη

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Δήμαρχον Θεσσαλονίκης Ἐντιμότατον κ. Ἰωάννην Μπουτάρην ἐπί τῇ κατ’ αὐτοῦ ἀπαραδέκτῳ καί καταδικαστέᾳ ἐπιθέσει.

 

Φως Φαναρίου

Εκτύπωση