Τα Μηνύματα του Αρχιεπισκόπου για την νέα σχολική χρονιά
Άρχων (12942 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Τα Μηνύματα του Αρχιεπισκόπου για την νέα σχολική χρονιά

 Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν

Ὁ Ἁγιασμός πού σήμερα κάναμε ὅλοι μαζί εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Ὁ Χριστός σᾶς ἀγαπᾶ πολύ καί θέλει νά εἶναι μαζί σας  καί στό σχολεῖο καί στό σπίτι καί στήν πλατεία. Ὅμως καλούμαστε καί ἐμεῖς νά Τόν ζητᾶμε στήν παρέα μας. Νά Τόν ἔχουμε πατέρα, φίλο καί ἀδερφό.

Νά χαίρεστε πού κάθε πρωί κάνετε προσευχή ὅλοι μαζί στό σχολεῖο σας. Ἐκείνη τήν ὥρα οἱ Ἄγγελοι σᾶς σκεπάζουν, χαρούμενοι γιά τόν καθένα ἀπό σᾶς. Νά κάνετε καί στό σπίτι σας προσευχή, ἀλλά καί στόν δρόμο ὅταν περπατᾶτε νά θυμᾶστε τόν Θεό. Εἶναι κι αὐτό προσευχή.

Ἤθελα νά σᾶς πῶ μόνο λίγα λόγια χαρᾶς καί ἀγάπης γιά τό ξεκίνημα αὐτῆς τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ὅμως τό μυαλό καί ἡ καρδιά μου εἶναι γεμάτα ἀπό τόν ἀνθρώπινο πόνο. Αὐτό τό καλοκαίρι πού πέρασε, χάσαμε ἀγαπημένους συνανθρώπους μας στίς φωτιές. Ἀνάμεσά τους δάσκαλοι, καθηγητές καί μαθητές, πού δέν θά τούς δοῦμε ἀνάμεσά μας. Κι αὐτός ὁ βίαιος χωρισμός μᾶς πονάει.

Νά κοιταχτοῦμε, λοιπόν, καί νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό πού βλέπουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, κάτι πού τελικά δέν εἶναι δεδομένο, καί νά Τόν παρακαλέσουμε μέ ὅλη μας τή δύναμη νά ἔχουμε ἕνα εἰρηνικό σχολικό ξεκίνημα γεμάτο ἀγάπη, ἀλληλεγγύη καί ὅλη ἡ σχολική χρονιά να εἶναι δημιουργική καί γαλήνια.

Σᾶς ἀγαπῶ πολύ καί προσεύχομαι συνεχῶς γιά ἐσᾶς, τούς γονεῖς σας καί τούς καλούς σας δασκάλους καί δασκάλες, τούς διευθυντές καί διευθύντριές σας,  πού κάθε χρόνο δίνουν τόν καλύτερό τους ἑαυτό γιά νά λειτουργεῖ το καλό σας τό σχολειό σάν μιά ἀληθινή οἰκογένεια.

 

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων

Βρεθήκατε ξανά, μετά τίς καλοκαιρινές σας διακοπές, στήν αὐλή τοῦ σχολείου καί συναντήσατε φίλους ἀγαπημένους. Εἶναι ὄμορφες καί γλυκές αὐτές οἱ στιγμές, γλυκαίνουν ὅμωςἀκόμηπερισσότερο, γιατί ἀπό σήμερα ξεκινάτε ἕνα νέο ταξίδι μάθησης καί δημιουργικότητας. Ἐνδεχομένως στό ταξίδι αὐτό νά συναντήσετε φουρτοῦνεςκαί σκοπέλους,ἀλλάμέἐπιμονήκαίὑπομονήθά καταφέρετε νάἐξερευνήσετε νέους ὁρίζοντεςκαί τελικά θά πλουτίσετε σέ ἐμπειρίες καί ἱκανότητες.

Τό ἀγαθό τῆς γνώσης ὅμωςδένεἶναιαὐτόνομο,ἀλλά ἐνισχύεται ἀπό τή σοφία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό στήν πορεία σας αὐτή ἡἘκκλησίαεἶναιπαροῦσα,γιάνάσᾶς στηρίξει καί νά σᾶς ἐμψυχώσει μέ τήν ἐγκάρδια προσευχή της. Μέσῳτοῦἁγιασμοῦ, πού μόλις τελέσαμε,προσευχηθήκαμε κάθε προσπάθειά σας νάεἶναι καρποφόρα,ἔχονταςτή βοήθεια τῶνγονιῶν σας, τῶν καθηγητῶν σας καί ὅλων ἐμᾶς πού εἴμαστε διαρκῶς πλάι σας.

Ὁ ἁγιασμός ὡστόσο δέν εἶναιμιά μαγική τελετή, διότι τίποτα στήνὈρθόδοξη πίστη δέν γίνεται αὐτόματακαί χωρίς τήθέλησητοῦἀνθρώπου. Εἶναι ἀναγκαῖος μαζί μέ τίς δικές μας εὐχές καί ὁ δικός σας ἀγώνας γιά νά πετύχετε τούς στόχους σας. Στόχοι πού δέν πρέπει νά ἐγκλωβίζονται μόνο στή μόρφωση, ἀλλά νά ἐκτείνονται στή διαμόρφωση ἤθους καί στήν τελική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου σέ πρόσωπο ἀγάπης καί προσφορᾶς.

Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς νά ποθήσετε καί νά κερδίσετε τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς γνώσης καί ταυτόχρονα νά καλλιεργήσετε τό αἴσθημα τῆς συνεργασίας, τῆς εὐγενοῦς ἄμιλλας, τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου!

Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία νάσᾶς εὐλογοῦν καί νά σᾶς φωτίζουν!

 

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων 

 

Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί,

Ἡ σκέψη μου ἀδυνατεῖ νά μείνει μακριά ἀπό τόν πόνο πού προκάλεσε σέ ὅλους μας ἡ ἀπώλεια τόσων ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας. Ὁ θρῆνος καίτά δάκρυα εἶναι πραγματικότητες βαθειά χαραγμένες στήν καρδιά μου.

Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἐξωραΐζει τόν θάνατο. Οὔτε θεωρεῖ ὡς «θεομηνίες» τίς καταστροφές πού συμβαίνουν ὁλοένα καί περισσότερο συχνά στόν πλανήτη μας, μεταθέτοντας τήν εὐθύνη μας σέ μιά ἀντιχριστιανική συχνά μεταφυσική.

Μᾶς καλεῖ νά παλέψουμε γιά τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου,ἔχοντας ὡς κέντρο τῆς ζωῆς μας τήν Ἀνάσταση. Αὐτό εἶναι χρέος ὅλων μας. Εἶναι χρέος καί τῆς ἀγωγῆς πού προσφέρεται στά παιδιά μας.

Ἡ μνήμη μας πρέπει νά παραμείνει ἄληστος, ἄν θέλουμε νά γίνει προζύμι πού θά γεννήσει τό μέλλον. Δημιουργήσαμε κοινωνίες μέ τά χαρακτηριστικά τῆς Βαβέλ. Διδαχθήκαμε ὅμως ὅτι,μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,μποροῦν νά καρπίσουν τήν ἑνότητα.

Καλούμαστε νά μήν ξεχάσουμε, νά μήν παραδοθοῦμε στή «δικτατορία»τοῦ ἀνέφικτου. Καλούμαστε νά ἀντισταθοῦμε, δημιουργώντας ζωή ἀπό τή Ζωή.

Αὐτή νά εἶναι ὁ σπόρος τῆς Παιδείας πού θά γεννήσει ἀνθρώπους, πού θά τούς χαρακτηρίζει ἡ ἀγάπη, ἡ ἑνότητα, ἡ ἀλληλεγγύη καί ὁ σεβασμός.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ἐκ μέσης καρδίας καλή καίεὐλογημένη χρονιά!

 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Εκτύπωση