Ευχές του Οικ. Πατριάρχη για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Κοινοποιήστε

Ευχές του Οικ. Πατριάρχη για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἐν Λονδίνῳ ἀναρρωνύοντα, κατόπιν χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν καί πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς πολυτίμου ὑγείας του.

 

Εκ του Οικ. Πατριαρχείου

Εκτύπωση