Χειροθεσίες από τον Μητροπολίτη Περιστερίου
Άρχων (19199 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Χειροθεσίες από τον Μητροπολίτη Περιστερίου

O ΣEBAΣMIΩTATOΣ MHTPOΠOΛITHΣ ΠEPIΣTEPIOY K. KΛHMHΣ THN KYPIAKH THΣ ΠENTHKOΣTHΣ 16 IOYNIOY 2019 XOPOΣTATHΣE ΣTO OPΘPO KAI ETEΛEΣE TH Θ. ΛEITOYPΓIA ΣTON IEPO MHTPOΠOΛITIKO NAO EYAΓΓEΛIΣMOY THΣ ΘEOTOKOY.

ΣTO TEΛOΣ THΣ ΘEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ XEIPOΘETHΣE ΣE ΠPΩTOΠPEΣBYTEPO TON EΦHMEPIO TOY IEPOY MHTPOΠOΛITIKOY NAOY Π. AΛEΞANΔPO ZAPIKO, TON OΠOIO KAI EΞHPE ΓIA THN ΣHMANTIKH ΔIAKONIA TOY ΩΣ YΠEYΘYNOY TΩN KOINΩNIKΩN ΦPONTIΣTHPIΩN THΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ. EΠIΣHΣ, O ΣEBAΣMIΩTATOΣ MHTPOΠOΛITHΣ MAΣ META TO ΠEPAΣ TOY EΣΠEPINOY THΣ EOPTHΣ TOY AΓIOY ΠNEYMATOΣ XEIPOΘETHΣE ΣE ANAΓNΩΣTH TON ΦOITHTH BIOΛOΓIAΣ AΞIOTIMO K. ΛEΩNIΔA PAMΠAOYNH ΓONO IEPATIKHΣ OIKOΓENEIAΣ.

 

Εκτύπωση