Τον Άγιο Ωφέλιμο Επίσκοπο Τεγέας θα εορτάσει η Ι. Μ. Μαντινείας
Άρχων (18863 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Τον Άγιο Ωφέλιμο Επίσκοπο Τεγέας θα εορτάσει η Ι. Μ. Μαντινείας

                                                      Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

         ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

       Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ


Πρόγραμμα εορτασμού της μνήμης του εν Αγίοις
Θεοφόρου Πατρός
Ωφελίμου Επισκόπου Τεγέας

Τήν Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019 ἑορτή τῶν ἁγίων θεοφόρων πατέρων τῆς δ΄ οικουμενικης συνοδου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας ἀπό κοινοῦ μετά τοῦ Τεγεατικοῦ Συνδέσμου ἑορτάζει πανηγυρικά εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Τεγέας τήν μνήμην
τοῦ ἐν Αγιοις θεοφόρου πατρός Ωφελίμου Επισκόπου Τεγέας κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Α΄. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 Ἰουλίου 2019 ὥρα 7-10 τό πρωΐ.
Σύναξις Ἱερέων Ἀποφοίτων τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κορίνθου καί Συλλείτουργον εἰς Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Β΄. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 Ἰουλίου 2019 ὥρα 8 τό ἀπόγευμα.
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ συμμετοχή πάντων τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριῶν Τεγέας εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Τεγέας.

Γ΄. ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ἰουλίου 2019 ὥρα 7-11 τό πρωΐ.
Τέλεσις Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ καί τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Τεγέας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ, συμμετεχόντων πάντων τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριῶν Τεγέας εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Τεγέας.

Δ΄. ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ἰουλίου 2019 ὥρα 7 τό ἀπόγευμα.
Ἱερατικόν Συνέδριον Ἐφημερίων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Τεγέας καί εἰς τό παραπλεύρως κείμενον κτίριον τῆς Οἰκοκυρικῆς Σχολῆς τοῦ Τεγεατικοῦ Συνδέσμου Παλαιᾶς Ἐπισκοπῆς Τεγέας.


Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Κωνσταντῖνος Ἀθανασόπουλος

Εκτύπωση