ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 175/Α/8-11-2019 η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας μετονομάζεται σε Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων μετονομάζεται σε Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων. ARXON.GR

Χθες το α­πό­γευ­μα, 18 Νο­εμ­βρί­ου 2019, δι­ε­ξή­χθη με ε­πι­τυ­χί­α η Τι­μη­τι­κή Εκ­δή­λω­ση στη μνή­μη του α­οι­δί­μου Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, τήν ο­ποί­α δι­ορ­γά­νω­σε η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος διά της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.             Ο ε­κλι­πών Α­κα­δη­μα­ϊ­κός

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την Συνεδρίαση Αυτής της 4ης μηνός Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε την πραγματοποίηση, διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Τιμητικής Εκδηλώσεως στη μνήμη του αοιδίμου Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Σβολοπούλου, Προέδρου της ως άνω Επιστημονικής

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος κα­τά την Συνε­δρί­α­ση Αυ­τής της 4ης μη­νός Σε­πτεμ­βρί­ου 2019, α­πο­φά­σι­σε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση, διά της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Τι­μη­τι­κής Εκ­δη­λώ­σε­ως στη μνή­μη του α­οι­δί­μου Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, Προ­έ­δρου της ως ά­νω Ε­πι­στη­μο­νι­κής

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, εν όψει του Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, το οποίο άρχεται στην Άρτα το πρωί της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχολίασε σήμερα (7/11), στην κάμερα του ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ, με τρόπο αυστηρό και ψύχραιμο, τις ανανεούμενες ταξιδιωτικές

Συνήλθε από την  Δευτέρα 4 έως και σήμερα 6 Νοεμβρίου η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά τις τρεις Συνεδρίες η Διαρκής

Το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος (τηλ. επικοιν. 210 7272282 και 6976204429), η Περιφέρεια Ηπείρου και οι Ιερές Μητροπόλεις Άρτης, Νικοπόλεως και Πρεβέζης και Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν από 8ης έως και 10ης Νοεμβρίου 2019 στην Άρτα, την Πρέβεζα

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, στην ισόγειο αίθουσα τελετών της Ιεράς Συνόδου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη θεολογική Ημερίδα των αλλοδαπών υποτρόφων της Ιεράς Συνόδου σε υλοποίηση της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν της εισηγήσεως της Συνοδικής Υποεπιτροπής Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου.

Συνέρχεται από την Δευτέρα 4 έως και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 163ης Συνοδικής Περιόδου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.   Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας

Συνεχίσθηκαν χθες 20 Oκτωβρίου οι εργασίες του Η’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος στο Συνοδικό Μέγαρο της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο: «Οι με­γά­λες Προ­σω­πι­κό­τη­τες