Εκκλησία της Ελλάδος

Οικουμενικό Πατριαρχείο

Λοιπά Πατριαρχεία

Αυτοκέφαλες Εκκλησίες