Ὁ Ἁγιασμὸς στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο Πατρῶν (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Ὁ Ἁγιασμὸς στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο Πατρῶν (ΦΩΤΟ)

Τὸν Ἁγιασμὸ  στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο Πατρῶν ἐτέλεσε τὴν Τρίτη 13.9.2016. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

Στὸν Ἁγιασμὸ παρέστησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀντώνιος Χαροκόπος, ὁ Διευθυντὴς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἀχαΐας κ. Γεώργιος Ἀφράτης, ἡ Προϊσταμένη Ἐπιστημονικῆς καὶ Παιδαγωγικῆς Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Σοφία Χριστοπούλου, ὁ Σχολικὸς Σύμβουλος κ. Δημήτριος Δημακόπουλος, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου κ. Ἰωάννης Κόττορος καὶ οἱ Καθηγητές, οἱ Μαθητὲς καὶ Γονεῖς τῶν παιδιῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τῆς γνώσεως, ὄχι μόνο τῆς κοσμικῆς, ἀλλὰ κυρίως τῆς κατὰ Θεὸν γνώσεως καὶ σοφίας, καὶ ἀνέλυσε στὰ παιδιὰ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, τὸ ὁποῖο ἠκούσθη κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ στὸ ὁποῖο ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται συγκεκριμένα στὸ θέμα αὐτὸ, μιλώντας γιὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἄνωθεν σοφίας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἔκανε λόγο γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὸν χῶρο τῆς Ἐκπαίδευσης καὶ εὐχήθηκε νὰ ξεπεραστοῦν οἱ ὅποιες δυσκολίες, ὥστε μέσα στὰ Σχολεῖα μας νὰ καλλιεργῆται ὁ ἔσω ἄνθρωπος, νὰ ἀξιοποιοῦνται οἱ δυνατότητες καὶ τὰ χαρίσματα ποὺ ἔχει τὸ κάθε παιδί καὶ νὰ προάγεται ὁ σεβασμὸς καὶ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὴν  ἀνθρώπινη προσωπικότητα.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν ἐργασία ποὺ γίνεται στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο Πατρῶν, γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῶν Μαθητῶν στὶς Ἀνώνατες Σχολές καὶ ἐπήνεσε τὸν Διευθυντὴ τοῦ Σχολείου κ. Ἰωάννη Κόττορο, τὸν Διευθυντὴ τῆς Ἑστίας Πανοσιολιγιώτατος Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Παρακεντέ, ὡς καὶ ὅλους τούς ἐργαζομένους στὸ Σχολεῖο καὶ στὴν Ἑστία γιὰ τὴν ὁλόψυχη προσφορά τους καὶ ἐργασία τους.

Τέλος διεβεβαίωσε ὅτι παρὰ τὶς ὅποιες δυσκολίες θὰ λειτουργήσῃ καί ἐφέτος ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἑστία στὴν ὁποία θὰ φιλοξενηθοῦν οἱ Μαθητὲς ποὺ κατάγονται ἀπὸ ἄλλες πόλεις.

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Διευθυντής τοῦ Σχολείου καί οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν καί Ἑκπαιδευτικῶν Ἀρχῶν.

Ι. Μ. Πατρῶν

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment