Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων στὴν Πάτρα (ΦΩΤΟ)

Μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Ἀχαΐᾳ καὶ ἐξ Ἀχαΐας Ἁγίων, τὸ Σάββατο 26.11.2016, στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Στὰ πρόπυλα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ τῶν Λειψάνων τῶν ἐν λόγῳ Ἁγίων οἱ ὁποῖοι τιμῶνται ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τὴν Κυριακὴ πρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στὸν Ἑσπερινὸ εἶχαν κληθεῖ οἱ Ἐκπαιδευτικὲς Ἀρχὲς καὶ οἱ Ἐκπαιδευτικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ ἐβραβεύθησαν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο τὰ παιδιὰ ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν Πάτρα (οἱ πρῶτοι τῶν πρώτων) στὰ Ἀνώτερα καὶ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Χώρας.

Τὰ ὀνόματα τῶν ἐπιτυχόντων εἶναι τὰ ἑξῆς: Μπίρμπας Κυριάκος τοῦ Μιχαήλ, μέ βαθμό πρόσβασης 19.773 στήν Ἰατρική Σχολή Πατρῶν Μουντζούρη Λυδία τοῦ Ἰωάννη μέ βαθμό πρόσβασης στήν Ἰατρική Σχολή Πατρῶν 19.720, Διαμαντόπουλος Κωνσταντῖντος τοῦ Δημητρίου μέ βαθμό πρόσβασης στήν Ἰατρική Σχολή Πατρῶν 19.660, Παπαδόπουλος Χρῖστος τοῦ Ἀνδρέα μέ βαθμό πρόσβασης στό ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας 18.038, Παπαδέα Ἑλένη τοῦ Μεγακλῆ μέ βαθμό πρόσβασης 17.788 στό ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στοὺς Ἀχαϊοὺς Ἁγίους καὶ στὸ θέμα τῆς κατὰ κόσμον γνώσεως καὶ τῆς κατὰ Θεὸν σοφίας κάνοντας λόγο γιὰ τὴν μεγάλη προσφορὰ τῶν εὐσυνειδήτων Ἐκπαιδευτικῶν μας στὴν κοινωνία τῆς Πατρίδος μας.

dsc_0676 dsc_0679 dsc_0680 dsc_0683 dsc_0686 dsc_0694 dsc_0698 dsc_0723 dsc_0731 dsc_0736 dsc_0751 dsc_0766 dsc_0773 dsc_0785 dsc_0786 dsc_0792 dsc_0802 dsc_0806 dsc_0814 dsc_0824 dsc_0830 dsc_0837

Ι. Μ. Πατρών

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin