Η μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στό Στρασβοῦργο (ΦΩΤΟ)
8 Φεβρουαρίου 2017 Κοινοποιήστε

Η μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στό Στρασβοῦργο (ΦΩΤΟ)

Ἑορτάστηκε καί ἐφέτος ἡ μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν ὁμώνυμη Ἐνορία στό Στρασβοῦργο εἰς τήν ὁποίαν Ἱερατ. Προϊστάμενος εἶναι ὁ π. Χρῆστος Φιλιώτης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολής τοῦ Α. Π. Θεσσαλονίκης. Τῆς Ἱ. Πανηγύρεως προεξῆρχε μέ τήν Εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς  (Σάββατο 4 Φεβρ. ἐ.ἔ.), ὁ Θεοφιλέστατος ἀφίχθη εἰς Bischwiller καί εἰς τήν Ἐνορίαν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅπου καί ἐχοροστάτησε κατά τόν ἑσπερινόν καί ὠμίλησε ἐπικαίρως εἰς τό ἐκκλησίασμα. Ἐν συνεχείᾳ ἔκοψε τήν Βασιλόπιττα τῆς Ἐνορίας παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως καί πολλῶν πιστῶν.

Τήν Κυριακή (5 Φεβρ. ἐ.ἔ.) ἐτελέσθη Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Εἰρηναίου εἰς τήν ὁποία συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν καί πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές καί φοιτήτριες ὡς καί μαθητές τοῦ Σχολείου τῆς Παροικίας.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἁγ. Γαλλίας, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἀναφερόμενος εἰς τήν ταπείνωσιν τοῦ τελώνου, ἀρετή πού πρέπει να διακρίνῃ ὅλους μας, καί ἀνεφέρθη ἐκτενῶς εἰς τήν στάσιν ζωῆς καί τήν ποιμαντικήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Συγκεκριμένα ἀνέφερε ὅτι « … οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦσαν πρῶτα πατέρες καί ἔπειτα διδάσκαλοι διότι ἡ πατρότητα εἶναι ἀνώτερη ἀπό τήν διδασκαλία. Ἡ διδασκαλία εἶναι κάτι πολύτιμο μέν, ἀλλά ἡ πατρότητα εἶναι ἕνα γεγονός ». Καί συνέχισε ː «…οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, τά τρία πάγχρυσα στόματα τοῦ λόγου ἐφήρμοζαν εἰς τήν ζωή τους τά ὅσα ἐκήρυτταν ».

Ἐτόνισε πώς ἡ ἐποχή μας δεν διαφέρει πολύ ἀπό τήν ἐποχή τῶν Τριῶν Μ. Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Καί τότε ὑπῆρχε λιμός ἀλλά καί λιμός ἀγάπης ὅπως ὑπάρχει καί σήμερα. Συνέστησε δέ τήν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης, ἀρετῶν που « ἐψύγησαν» δυστυχῶς εἰς τήν ἐποχή μας.

Ὁ Θεοφιλέστατος συνεχάρη τόν π. Χρῆστο γιά τήν ὅλη μέριμνα καί τήν ἐπιτυχῆ ὀργάνωση τῆς πανηγύρεως καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν ἐν γένει  προσφορά του πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τήν Ἑκκλησία.

Ἐν συνεχείᾳ ἔκοψε τήν Βασιλόπιττα τῆς Ἐνορίας καθώς καί γιά τό Σχολεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας καί τούς Ἕλληνες φοιτητές.

Μετά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου ἀκολούθησε ἰδιαίτερη συνάντηση τῶν Ἑλλήνων μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καί ὑποψηφίων διδακτόρων μέ τόν Θεοφιλέστατο, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στίς δυσκολίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς πού ἀντιμετωπίζουν ἰδιαιτέρως οἱ νέοι καί ὅσοι ζοῦν στό ἐξωτερικό. Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς καί συγκινήσεως.

Παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθήκες ἡ προσέλευσις τοῦ κόσμου στίς Ἱερές Ἀκολουθίες ὑπῆρξε ἐντυπωσιακή.

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment