Εἰσοδικόν στήν Ἁγία καί Μεγάλη ἑβδομάδαν

Του Ἀρχιμ. Εὐθυμίου Θεοδωροπούλου, Ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης Καλαμάτας  «Διὸ καὶ μεγάλην καλοῦμεν αὐτήν·  οὐκ ἐπειδὴ μεῖζον ἔχουσι μῆκος  ἄλλων ἁπασῶν αἱ ταύτης ἡμέραι· καὶ γὰρ εἰσὶν ἕτεραι μείζους·οὐδὲ ἐπειδὴ πλείους τὸν ἀριθμόν· καὶ γὰρ ἴσαι ταῖς ἄλλαις εἰσίν·    ἀλλ’ ἐπειδὴ μεγάλα ἡμῖν γέγονεν ἐν αὐτῇ παρὰ τοῦ Δεσπότου κατορθώματα». (Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία, Ῥηθεῖσα εἰς τὴν μεγάλην ἑβδομάδα, ἐν ᾗ

Διαβάστε περισσότερα »

Τὰ κάλαντα τοῦ Λαζάρου στὸν Μητροπολίτη Πατρῶν (ΦΩΤΟ)

Ἡ νεανικὴ Ὁμάδα τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων τῶν Πατρῶν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, 31.3.2018, ἐπεσκέφθη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο στὸ Ἐπισκοπεῖο τῶν

Διαβάστε περισσότερα »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin